Our Team’s joint paper has been published in nature communications.

Beiging of perivascular adipose tissue regulates its inflammation and vascular remodeling.

Yusuke Adachi, Kazutaka Ueda, Seitaro Nomura, Kaoru Ito, Manami Katoh, Mikako Katagiri, Shintaro Yamada, Masaki Hashimoto, Bowen Zhai, Genri Numata, Akira Otani, Munetoshi Hinata, Yuta Hiraike, Hironori Waki, Norifumi Takeda, Hiroyuki Morita, Tetsuo Ushiku, Toshimasa Yamauchi, Eiki Takimoto & Issei Komuro. Nat Commun13, 5117 (2022).